HomeAngličtinaČlánky o angličtině

Vysokoškolské vzdělání bez odborného cizího jazyka

Tento článek je zamyšlením nad strukturou předmětů vysokoškolských studijních programů z hlediska začlenění výuky cizích jazyků a je určen zájemcům o vysokoškolské studium v jeho prezenční i kombinované formě, rodičům jako investorům takového studia, pedagogům a manažerům – metodikům, kteří dávají doporučení managementu vysokých škol. V neposlední řadě je určen i akreditační komisi MŠMT.

V souladu s platnou politikou Evropské unie pro oblast jazyků a snahou podporovat multilingvismus jako předpoklad zachování kulturní diverzifikace se jedná o téma nanejvýš důležité pro každý stát EU. Před všemi, kteří k praktickému naplnění těchto cílů mohou přispět, stojí nemalé úkoly a zodpovědná rozhodnutí.

 

 

Celý článek
 

Mind the gap, aneb co v učebnicích angličtiny chybí

Stále více a více našich školních dětí odjíždí na týdenní výměnné pobyty do Anglie a výlet do Londýna bývá součástí jejich programu. V Londýně se přepravují často metrem, a tak by tito zahraniční návštěvníci měli skutečně dobře znát správnou výslovnost a přesný význam fráze „Mind the gap“, která označuje a upozorňuje na poměrně nepříjemný fenomén londýnského metra, obzvláště jeho nejstarších částí, a tou je na některých místech příliš velká mezera mezi vlakem a nástupištěm. Tato fráze byla zavedena do hlášení londýnského metra v roce 1969.

 

 

Celý článek
 

Angličtina a human resources: QUALIFICATIONS vs. QUALIFICATION

'What are your qualifications?' x 'What is your qualification?'

Are these two sentences gramatically correct?

?

What do you think?

Celý článek »
 

Angličtina a marketingová terminologie: BRAND EQUITY vs. BRAND VALUE

Zadáte-li si do anglicko-českého slovníku výrazy „brand equity“ a „brand value“ získáte odpověď jen jednu, a to „hodnota značky“. Při detailnějším zkoumání marketingových textů v angličtině jsem si však povšimla, že tyto – na první pohled synonymické výrazy – zdaleka synonymické nejsou. Kde je tedy ten zakopaný pes? Chcete-li znát odpověď na tuto otázku, pak čtěte dál. Odpověď pro nás všechny zpracoval p. Bob Little.

Celý článek »
 
Go to top