HomeSlužbyMarketingové služby a PR

Marketingové služby a PR

 

 

Motto:

Marketingové služby jsou jako víno: jsou tím kvalitnější,
čím je vztah mezi klientem a poskytovatelem PR služeb vyzrálejší.

Vztah vzájemného respektu a důvěry je v naší společnosti vždy

základem vzájemné dlouhodobé spolupráce.


 

 

MARKETINGOVÉ SLUŽBY

Náš tým specialistů v oboru integrované marketingové komunikace je připraven vypracovat účinné marketingové řešení a pomoci firmám obzvláště v segmentu malých a středních firem úspěšně obhájit své místo na trhu a zvládnout konkurenční boj.

JAKÉ KONKRÉTNÍ NÁSTROJE v procesu vypracování marketingové strategie a marketingového plánu používáme? Jedná se o následující nástroje:

• SWOT analýza (slabé stránky, silné stránky, příležitosti i hrozby)
• STEEP analýza
• Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil

Dále připravíme pro naše klienty aktuální kritický rozbor dění na jejich konkrétním trhu, kde kromě klasického modelu segmentace trhu zařazujeme do naší nabídky i nejnovější žádané modely aktivní participace klientů na tvorbě samotné marketingové strategie

Další oblastí, která doznává velkých změn, je oblast výběru a mixu komunikačních nástrojů: od klasických jako jsou osobní prodej, reklamní pošta, reklama, PR, výstavy, sponzoring, podpora prodeje či prvky korporátní identity až po nejmodernější nástroje digitálního marketingu, včetně mobilního marketingu. Oblíbené jsou i inovativní prvky jako např. komunikace prostřednictvím QR kódů. Za velmi významnou považujeme i oblast komunikace v prostředí sociálních sítí.

Rádi s našimi klienty posoudíme a navrhneme nejvhodnější komunikační mix.

CENY

Ceny za tyto služby jsou vždy stanoveny individuálně v závislosti na rozsahu a náročnosti zakázky na základě vzájemné dohody. Paušální měsíční sazba je řešením, s nímž jsou naši klienti spokojeni.  Upřednostňujeme dlouhodobé obchodní vztahy, ale budeme se rádi a s náležitou péčí věnovat i Vašemu jednotlivému požadavku. Ceny jednorázových služeb naleznete v e-shopu.

NEPŘEHLÉDNĚTE TÉŽ NAŠE SLUŽBY V OBLASTI PUBLIC RELATIONS (PR) - VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ  


NEJSME PLÁTCI DPH

 

 

 
Go to top