Education on line > Články o vzdělávání > Mobilní učení a vzdělávací kurzy prestižních světových univerzit zdarma či za pár korun

 

Pokud patříte k těm, kteří touží po studiu u nejlepších profesorů světa, pak je tento článek určen právě vám. Bylo to vizí i Steva Jobse, zakladatele společnosti Apple, který měl v úmyslu zcela změnit podobu školství. Plánoval totiž oslovit nejlepší odborníky v každém oboru, kteří připraví obsahovou náplň e-learningových kurzů. Studující je budou mít na svém iPadu kdykoliv k dispozici. Tito odborníci – autoři vzdělávacích programů – budou „své“ vzdělávací programy stále inovovat v souladu s technologickým pokrokem daného odvětví. Steve Jobs, bohužel, tuto myšlenku již nestihl zrealizovat a od základu tak změnit další odvětví. Technologický pokrok nám však přinesl kvalitnější připojení k internetu a ještě chytřejší chytré telefony, což bylo výchozím předpokladem pro bezproblémový přenos videa. Milióny lidí tak denně sledují své oblíbené video kanály na YouTube. Současně máme nyní na dosah ruky mobilní video kurzy od nejlepších odborníků světa, a to doslova za pár korun. Díky mobilnímu učení (m-learning) celoživotní vzdělávání nabralo druhý dech.

Co je to mobilní učení?

Mobilní učení (angl. m-learning) je často popisováno jako studium či školení za pomoci přenosných počítačových zařízení, ať již jsou to chytré telefony, tablety či notebooky. Do učebnic angličtiny se již dostala věta: „Employees who travel frequently can benefit from mobile learning“. Ano, HR odborníci a odborníci na firemní vzdělávání, slyšíte dobře:-). Využití chytrého telefonu pro systematické vzdělávání, ať již v rámci sebe-řízeného vzdělávání či firemního vzdělávání, v České republice rozhodně nepatří k prioritám, a to navzdory nepopiratelným výhodám, které přináší.

Jaké jsou hlavní výhody mobilního vzdělávání?

Výhoda č. 1: kdykoliv a kdekoliv

Jako studující mohu studovat kdykoliv a kdekoliv, kde je k dispozici kvalitní internetové připojení. Toto však neplatí zcela absolutně, protože většina kurzů umožňuje download jednotlivých lekcí kurzů do vašeho mobilního zařízení a studium off-line. Máme-li tedy svůj kurz, svůj „vzdělávací obsah“ či svou audio knihu stále na dosah ruky, k překvapení většiny z nás ve svém denním programu náhle nacházíme množství časových rezerv, které můžeme smysluplně vyplnit. Z vlastní praxe vím, že to zpočátku chvilku trvá, než člověk změní zaběhané stereotypy, ale velmi brzy zjistíte, že každodenní dojíždění dopravním prostředkem do školy či zaměstnání vám náhle skýtá dříve netušený (a jen sporadicky využívaný) potřebný časový prostor. Nevím jak vás, ale mě toto zjištění naplnilo pocitem radosti a dříve nenáviděné dojíždění se stalo činností, na kterou jsem se začala dokonce těšit! Shrnuto a podtrženo, díky mobilním technologiím se můžeme učit kdykoliv je to pro nás praktické, příhodné a pohodlné.

Výhoda č. 2: audio či video

Nejoblíbenějším formátem jsou video kurzy. Zapojení více smyslů (zvuk, zrak) současně napomáhá zapamatování výukového obsahu a – konec konců – většina lidí má tzv. vizuální paměť. (Také víte, že to bylo „vpravo dole „, jen si jaksi nevybavujete, co to bylo?:-)). Nicméně, já osobně jsem velkým fanouškem audia a audioknih. Zcela zodpovědně na tomto místě prohlašuji, že jako nositelka jména Knihová:-) bych nepřečetla zhola nic, nebýt audioknih. Jejich velká výhoda spočívá v tom, že vás vzdělávání ve formě audia může doprovázet při jakékoliv manuální činnosti, na kterou se není potřeba příliš soustředit. Mě osobně audio doprovází při žehlení či vaření – jde jen o to, abychom si na to zvykli. Garantuji vám, že i žehlení se stane příjemně stráveným časem.

Výhoda č. 3: optimalizace videa pro jakoukoliv velikost obrazovky

Odborně se tomu říká tzv. responzivní design. Systém během několika milisekund rozpozná velikost vaší obrazovky a „skokem“ přizpůsobí video obsah tak, aby optimálně vyhovoval právě vašemu zařízení. Uživatel téměř nic nepozná, ale poznal by, kdyby tvůrce kurzu na responzivní design zapomněl. Nemusíte tedy rolovat text na vašem monitoru ani v případě, že používáte docela maličký mobil.

Výhoda č. 4: automatická synchronizace, aneb pokračujte tam, kde jste přestali

Většina moderně připravených kurzů synchronizuje činnost studenta v kurzu napříč všemi jeho elektronickými zařízeními, které používá. Existuje totiž jak mobilní, tak i PC platforma pro tentýž kurz. Můžete tedy například začít na počítači, odhlásit se a později se znovu přihlásit na vašem smartphonu či tabletu. Systém si váš pokrok „pamatuje“ a automaticky vám nabídne tu část kurzu, kde jste přestali. Je to velmi pohodlné a praktické – jako byste si založili záložku do knihy, jen v tomto případě je vaše „záložka“ digitální:-).

Výhoda č. 5: vzdělávací nugetky, aneb učení po lžičkách

Tvůrci mobilních vzdělávacích kurzů pracují s celým rejstříkem vzdělávacích metod a doporučení, včetně např. křivky učení či Ebbinghausovy křivky zapomínání. Zpětná vazba od studentů a také obecně kritizované vysoké procento nedokončení kurzů vede architekty kurzů k novým formám organizace vzdělávacího obsahu. Jednou z úspěšných metod jsou tzv. vzdělávací nugetky (learning nuggets či bite-sized learning). Moderní kurzy současnosti jsou strukturovány do jednotlivých okruhů a podokruhů, z nichž každý může obsahovat rozčlenění tématu např. jen do několikaminutových videií. Při svém studiu jsem to mnohokrát ocenila: podívám se na délku trvání videa a odhadnu své časové možnosti. S pocitem uklidnění si pustím další část – další nugetku zajímavých a nových informací. V hektických dnech mi tento systém organizace studia poskytuje dobrý pocit, že postupuji vpřed – byť po malých krůčcích, ale přesto.

Výhoda č. 5: studium angličtiny v rámci studia zvoleného oboru

Odborníci na výuku jazyků znají metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning) – tedy metoda, kdy je vzdělávací program postaven tak, aby např. studující angličtiny mohli současně studovat i některé další předměty v jazyce (zeměpis, historii apod.). V České republice se metoda CLIL realizuje na řadě základních a středních škol. Osobně, jako specialista na výuku odborné angličtiny, spatřuji přínos MOOC a dalších online vzdělávacích kurzů ve dvou směrech: seznamujeme se s vysoce aktuálními poznatky daného oboru či odvětví a současně si osvojujeme „jaksi mimochodem“ i odborně správnou anglickou terminologii.

Kde a jak najít kvalitní mobilní vzdělávací video kurzy?

Článek pojednává o mobilních vzdělávacích kurzech, nebude tedy pro nikoho překvapením, že je budeme hledat v podobě mobilních aplikací (vybíráme na App Store – iOS či Google Play – Android). Univerzitní kurzy budeme hledat prostřednictvím tzv. MOOC kurzů (Massive Online Open Courses) a vyzkoušet si tak z pohodlí svého domova, jak by se vám studovalo např. na Harvardu či Stanfordu. Osobně oceňuji vysokou aktuálnost výukového obsahu, např. Google změnil svou reklamní platformu Google Adwords na Google Ads 24.7.2018 a dnes, uprostřed září 2018, již najdeme řadu kurzů vyučující nové uživatelské prostředí Google Ads. Velmi populární jsou programy na výuku IT dovedností, včetně programování, a jazykové výukové kurzy. Ale ani speciálně zaměřené kurzy nemohou chybět. Perfektní přehled o existujících kurzech nám poskytne No excuse list. Mezi nejznámější online platformy poskytující vzdělávací obsah patří Coursera, The Khan Academy, edX, MIT Open Courseware, Open Yale Courses, Udacity, iTunes U, Udemy, Lynda (součást LinkedIn). Z českých můžeme jmenovat např. Seduo.

Kolik mě to bude stát?

Máme obrovské štěstí, že většina vzdělávacích kurzů je zdarma, popř. je možné příslušný kurz zakoupit za velmi přijatelnou částku. Je vhodné vyčkat speciálních akcí či slev, např. časově ohraničené nabídky nákupu vzdělávacího obsahu za 10 – 12 Eur. Tyto výrazné slevy se velmi často opakují. Takže platí: zadarmo nebo za pár korun:-).

Jak získat certifikát o absolvovaném kurzu?

Získání digitálního certifikátu bývá součástí benefitu kurzu. Pouze pokud si studující přeje mít originálně vytištěný certifikát v ozdobném rámečku, pak může za tuto službu zaplatit až 100 Eur a z Ameriky mu přijde úhledný balíček.

Jak a kdy začít studovat?

Většinu kurzů můžeme začít studovat kdykoliv, a to pouhým přihlášením, popř. zaplacením kurzovného, a to obvykle kreditní kartou. Některé kurzy mají vždy stanoveno datum začátku kurzu (např. několikrát do roka). Jedná se často o kurzy, které mají podporu tutora a jejichž součástí je tzv. sociální učení, tj. můžete se virtuálně setkávat či řešit společné projekty online s ostatními účastníky kurzu.

M-learning jako příprava na vysokou školu

Pokud se chystáte studovat jakoukoliv vysokou školu – bez ohledu na to, zda v Česku nebo v zahraničí – pak jsou video kurzy a vzdělávací mobilní aplikace skvělou volbou. Zásadním způsobem ovlivní rozhled o problematice daného oboru, nasměrují studující na aktuální výzkumné otázky a mohou je i inspirovat, pokud se týká volby tématu seminárních, bakalářských, diplomových či dokonce disertačních prací.

M-learning jako inspirace a benchmarking pro pedagogy

Mobilní vzdělávací kurzy zajisté najdou svou klientelu i mezi pedagogy, kterým myšlenka kontinuálního sebevzdělávání a nepřetržitého sledování vývoje svého oboru není cizí. Jsou pro ně nejen inspirací, ale slouží i jako benchmarking pro vlastní odbornou a pedagogickou úroveň. Díváme-li se na benchmarking jako na metodu založenou na systematickém měření a kontinuálním porovnávání vybraných ukazatelů, tak vedle učitelské mobility (možnost odjet do zahraničí a krátkodobě působit na zahraniční univerzitě, např. v rámci programu Erasmus) jsou mobilní vzdělávací aplikace výborným pomocníkem pro sebehodnocení vlastní odborné a pedagogické úrovně. Pedagog v roli studenta takového kurzu má výbornou příležitost sledovat jak odbornou úroveň daného kurzu, tak i metodický přístup a výukové metody, a nechat se jimi inspirovat ve vlastní pedagogické práci.

Vyzkoušejte „jinou školu“

Až příliš často slýchám od žáků a studentů, že je škola nebaví, že je to nuda či podobné názory. Současně si na tomto místě netroufám tvrdit, že všechny vzdělávací aplikace mají vždy vynikající kvalitu a ani netvrdím, že MOOC kurzy jsou řešením na všechny bolesti našeho školství. Avšak moje dosavadní zkušenost se studiem prostřednictvím mobilních aplikací (převážně angličtina, marketing a finance) je výborná a považuji tyto vzdělávací aplikace za vysoce přínosné, kvalitní a inspirativní. Jako vysokoškolský pedagog jsem si z nich odnesla i řadu námětů, které uplatňuji ve své vlastní vysokoškolské a vzdělávací praxi. Jako student těchto kurzů získávám jednu devizu: mám informační náskok díky aktuálnosti vzdělávacího obsahu. Vyzkoušejte i vy „jinou školu“! Vyzkoušejte m-learning prostřednictvím mobilních aplikací! Budete příjemně překvapeni.

Happy studies!:-)

 

 

PhDr. Ladislava Knihová, MBA je zkušený konzultant v oblasti výuky a učení s prokázanou historií působení v oblasti e-learningu, podnikového vzdělávání a v akademickém prostředí. Je uznávaným odborníkem v oblasti instruktážního designu, metod výuky, analytických dovedností, koučování, řízení učení a v oblasti vzdělávacích technologií. Díky aktivní znalosti několika cizích jazyků více než deset let pracovala v diplomatických službách. Své vzdělání získala na Karlově univerzitě (titul PhDr.) a profesní studium MBA zaměřené na marketing a PR absolvovala v roce 2017 na European Business School SE Praha.

Ladislavu můžete kontaktovat přímo na adrese kniha@educationonline.cz

*****

PhDr. Ladislava Knihová, MBA is an experienced Learning Consultant with a demonstrated history of working in the e-learning industry, corporate education, and academia. Skilled in Instructional Design and Methods, Analytical Skills, Coaching, Learning Management, and Educational Technology. Thanks to her fluent command of English and Russian and good proficiency in several other foreign languages, she worked for more than a decade in diplomatic service. Strong education professional with a PhDr. degree from Charles University and a Master of Business Administration – MBA focused on Marketing and PR from European Business School SE Prague earned in 2017.

You can contact Ladislava directly at       kniha@educationonline.cz

1 Response

Leave a Reply