Blog

Tento článek byl publikován v Hospodářských novinách dne 24.9.2020 v rubrice Vysoké školy ekonomické s názvem VŠE o … VŠE o komunikaci značek “bílé na černém” Ne, v titulku není chyba − pouze píšeme novou kapitolu komunikačního manuálu firem. Pandemie udeřila a doslova ze dne na den se většina komunikačních kanálů pro firmy stala nedostupnými. Zůstaly jen ty digitální, což poskytlo...
Přečíst
Milí přátelé – příznivci Education online, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníkového šetření, které potřebuji k disertační práci na VŠE. Doba potřebná na vyplnění dotazní jsou 2 minuty. Cílem je zjistit, co si zákazníci všeobecně myslí o vzdělávacích videích, které mnoho značek pro své zákazníky připravuje, a současně zvolit tři produktové...
Přečíst
Neznalost anglických nepravidelných sloves je ožehavé téma. Až na výjimky, studenti na všech stupních škol mají s jejich zvládnutím problémy. Pedagogové musejí opravovat zcela zbytečné chyby v písemných pracích a testech neustále dokola. Totéž se týká ústního projevu studentů. Ujasněme si, PROČ NEPRAVIDELNÁ SLOVESA  POTŘEBUJEME ZNÁT? Odpověď je jednoduchá: bez znalosti nepravidelných sloves nezvládneme většinu gramatických...
Přečíst
Na základě přání příznivců Education online z řad pedagogů přinášíme v následujícím článku informace, jak jednoduše připravit audio nahrávku pro účely výuky. Žáci a studenti, kteří mají možnost uslyšet svého pedagoga v audionahrávce “na vyžádání“, tuto formu komunikace zajisté přivítají. Navíc nahrávku si mohou vyposlechnout vícekrát, což je výhodné např. u žáků na prvním stupni, neboť ji...
Přečíst
Na prahu nového školního roku 2020/2021 … Milí pedagogové – kolegyně a kolegové, tato krásná růžička je pro všechny z Vás na první cestu do školy v tomto zvláštním roce. Není pochyb o tom, že to zase zvládneme – s nadhledem, v klidu, pozitivně naladěni, s úsměvem a dobrou náladou. Tak ať je ta Vaše...
Přečíst
Jsme na prahu nového školního roku a všechno bychom chtěli udělat lépe než v tom roce minulém. Při přemýšlení o typickém chování našich studentů a o tom, co nás vlastně čeká ve výuce po minulém semestru či pololetí, které byly ovlivněny pandemií, se vynořují různé scénáře. Okouzlení z osobního kontaktu se studenty, který byl vzácností, zajisté brzy pomine...
Přečíst
1 2 3 6