Education on line > Články o marketingu > VŠFS inovuje studijní program Marketingová komunikace

Dynamický vývoj společnosti musí logicky nacházet svůj odraz i v obsahu předmětů vyučovaných na vysokých školách. Nejinak je tomu i na Vysoké škole finanční a správní. Vznikají nejen nové studijní programy, ale jejich konkrétní náplň při respektování podmínek akreditace prochází kontinuálním procesem inovací.

Může se tak snadno stát, že pokud někdo absolvoval před několika lety, některé z nových předmětů nebyly součástí jeho vysokoškolského studia. Dnešní student je však nadšen, neboť jasně vnímá, že ho výuka připravuje na reálnou praxi.

Inovace studijního programu Marketingová komunikace

Studijní program Marketingová komunikace je jedním z nejdynamičtějších studijních programů na VŠFS. Připravuje studenty jak na působení na manažerských funkcích, tak jim poskytuje možnost zdokonalit se v přípravě marketingových kampaní, a to včetně jejich kreativní složky. Předměty jako digitální marketing, video marketing, marketing v sociálních sítích, influencer marketing, content marketing či neuromarketing přímo navazují na aktuální potřeby praxe. V novém akademickém roce 2022/2023 budou studenti pracovat i s tvorbou oblíbených podcastů.

A to není zdaleka vše …

Tento výčet však není zdaleka kompletní, neboť Katedra marketingové komunikace si je vědoma celé řady dalších naléhavých úkolů. Vyplývají především z nutnosti interdisciplinárního přístupu k výuce marketingové komunikace. Patří mezi ně disciplíny jako sociologie a psychologie, které mají ve studijním programu Marketingová komunikace na VŠFS silné zastoupení. Také předměty se zacílením na média a interkulturní aspekty komunikace, společenská odpovědnost firem či globální marketing jsou nepostradatelnou součástí programu. Všechny tyto znalosti a dovednosti studenti v současném globalizujícím se světě potřebují, aby jejich působení v nadnárodních firmách bylo přínosné a úspěšné.

Anglický jazyk jako vstupenka do velkého světa marketingu

Jako jediná univerzita v České republice nabízíme studentům možnost zdokonalovat se v anglickém jazyce po celou dobu jejich bakalářského i magisterského studia. Anglický jazyk je vždy zacílen na konkrétní studijní program – od právních oborů, kriminalistiky, financí, IT, ekonomiky a managementu či marketingové komunikace. Jedná se především o odborný jazyk. V angličtině pro marketingovou komunikaci si student osvojí odbornou slovní zásobu nejen k základům marketingu (marketingový mix, marketingová strategie, marketingový výzkum, budování značky), ale i k tématům specifickým jako jsou právní aspekty marketingu, cenotvorba, segmentace a spotřebitelské chování, obalové techniky či tvorba loga, krizová komunikace nebo blogování. Studenti prezentují své vlastní projekty v angličtině, a tak přechod do praxe je pro ně z hlediska angličtiny zcela bezproblémový.

VŠFS dlouhodobě finančně podporuje jazykové kompetence studentů, a to nejen v seminářích angličtiny. V některých ročnících jsou součástí studijního programu předměty vyučované přímo v angličtině v rámci integrované výuky odborného předmětu a jazyka (metoda CLIL – Content and Language Integrated Learning). Příkladem je magisterský předmět International Business. V rámci programu ERASMUS studenti též vyjíždějí na stáže na zahraniční univerzity. Na samotné VŠFS obvykle studují zahraniční studenti několika desítek národností, takže prostředí samotné univerzity je vskutku mezinárodní. I studenti kombinovaného studia, kteří se někdy vracejí do školních lavic po mnoha letech, kladně hodnotí semináře angličtiny, protože z vlastní praxe velmi dobře vědí, jak jsou pro ně důležité. Kromě toho VŠFS nabízí možnost volby studijní ho programu Marketingová komunikace v češtině nebo v angličtině.  

Uplatnění absolventů studijního programu Marketingová komunikace

Uplatnění absolventů studijního programu je široké a díky novým předmětům vzniká celá paleta dalších možností. Níže uvedený výčet dává jen základní představu. Absolventi získají zajímavé uplatnění v těchto pozicích:

  • marketingové, PR a mediální agentury
  • podnikové útvary marketingu, vnějších vztahů a komunikace s veřejností
  • manažerské pozice v odborných médiích a zpravodajských serverech
  • obchodní a distribuční útvary vydavatelských domů
  • tiskoví mluvčí podniků a organizací státní správy

Studijní program Marketingová komunikace je vskutku moderním typem vysokoškolského studia. Snaha pedagogů reagovat na nejnovější dění v každém konkrétním oboru na ně samotné klade vysoké nároky, avšak úspěchy absolventů Vysoké školy finanční a správní jsou všem tou největší odměnou. 


Autorka je součástí týmu pedagogů Fakulty ekonomických studií VŠFS od roku 2006.

Leave a Reply