Education on line > Aktuálně > Na kávu i za vzděláváním pro seniory do zážitkového centra

Vzhledem k demografickému vývoji naší společnosti je více než potřebné věnovat se velmi intenzivně všestranné přípravě na stárnutí společnosti. Demografická skupina seniorů, na kterou není možné pohlížet jako na sourodý celek, je natolik důležitou součástí naší společnosti, že péče o ni by měla mít absolutní prioritu. Problematika stáří a stárnutí je dlouhodobě finančně podporována i ze strany Evropského sociálního fondu. V tento moment se ukazuje jako klíčové zapojení dalších partnerů, a to především z řad firem, kterým myšlenka udržitelného podnikání není cizí.

Mnohé z malých i velkých podnikatelských subjektů řadu významných aktivit na poli společenské odpovědnosti firem (CSR) realizují již po mnoho let, avšak orientace těchto aktivit v sociálním pilíři CSR na oblast seniorské politiky je spíše výjimkou než pravidlem. Toto konstatování není kritikou, ale spíše inspirací pro firmy, jakým směrem aktivity v této oblasti do budoucna směřovat.  Vždyť i firmy mají své bývalé zaměstnance – seniory, kteří jim věnovali značnou část svého aktivního života, a tak se tato myšlenka přímo nabízí. Mezigenerační solidarita, která je chápána jako míra blízkosti a podpory mezi jednotlivými generacemi, je pojem, který nám pomáhá pochopit, jak se lidé různých generací chovají k sobě navzájem, jak si pomáhají a jak jsou na sobě v každodenním životě závislí. Chápat měnící se potřeby seniorů, neboť i oni prožívají všechny změny v dynamicky se vyvíjející společnosti, a proměnit toto pochopení ve smysluplnou pomoc je společensky významným aktem.

Problematika prosazování seniorské politiky obsahuje řadu dílčích oblastí, jejichž společným jmenovatelem je vytváření podmínek po aktivní a důstojné stáří. Všechny oblasti od institucionální péče, podpory mobility a infrastruktury až po rozvoj volnočasových a celé řady dalších aktivit jsou si stejně rovné, neboť teprve jejich propojení vytváří celkový rámec pro život seniorů. Péče o zdraví, důstojné životní podmínky, ale též dostatečné množství podnětů pro zajištění pocitu duševní pohody je úkolem všech aktérů na tomto poli.

Jednou z oblastí zvýšeného zájmu seniorů je oblast vzdělávání a sebevzdělávání. Svědčí o tom obliba studijních programů Univerzity třetího věku (U3V), která má řadu regionálních poboček napříč celou Českou republikou. Objevují se ale i nové formáty, které jsou v mnohém překvapivé. Jednou z nich je novinka, která přímo souvisí s konceptem proměny maloobchodů na zážitková centra.

Průkopníkem v této oblasti v České republice je společnost T-Mobile, která jako první proměnila svou maloobchodní prodejnu v pražském obchodním centru Arkády na skutečný „zážitek“. Samo prostředí prodejny vybavené např. funkční kuchyní, co-workingovým centrem, kde se kdokoliv zdarma a na jakoukoliv dobu může posadit, dát si dobrou kávu, chvíli pracovat na notebooku nebo si jen tak popovídat s přítelem či přítelkyní. Technologické vybavení umožňuje např. vyzkoušení prvků virtuální reality a mnoha dalších technologických novinek. K dispozici jsou proškolení asistenti, kteří se vším ochotně a profesionálně poradí.  Prostředí prodejny osvěžuje nepřehlédnutelná zeleň, přesněji využití hydroponie jako moderního a čistého způsobu pěstování bylinek, ovoce či zeleniny (zde si můžete zdarma odnést vynikající salát). Společnost T-Mobile tedy ve svém Magenta Experience Centre uvádí v život aktivity spojené se zážitkovým marketingem, ale jsou to aktivity, které mají hluboký smysl a jsou společensky potřebné.

Foto: www.magentaexperience.cz

A jaké konkrétní aktivity v tomto zážitkovém centru probíhají?

Na prodejnu navazuje 800 m2 prostoru s možností variabilního uspořádání. Prodejna a tento prostor nese název „Magenta Experience Centre“, tedy zážitkové centrum v barvách magenta (fuchsiová červená, barva společnosti T-Mobile) a vzdělávací aktivity tvoří podstatnou součást programu. Jsou orientovány na všechny věkové kategorie, ale např. v tomto centru v roce 2022 již více než 650 seniorů absolvovalo program zaměřený na bezpečnost na internetu, který T-Mobile připravil ve spolupráci s Policí ČR a Ministerstvem vnitra. Cílem tohoto projektu je pomoci vzdělávat a chránit uživatele internetu. Jednou z cílových skupin, která patří k nejvíce ohroženým, jsou právě senioři, kteří se často díky neznalosti mohou stát obětí podvodných útoků, jako jsou např. pokusy o vylákání hesla k platební kartě či podvodné platby při prodeji zboží prostřednictvím online tržiště.

Ukazuje se, že spolupráce s partnery z podnikatelské sféry, obzvláště pak z oblasti technologicky zaměřených firem, přináší své ovoce. Inspirací v globálním měřítku v tomto ohledu je společnost Apple, která se v rámci edukačního marketingu v prostorách svých prodejen specializuje na bezbariérové a bezplatné vzdělávání zákazníků v celé řadě témat. Již od roku 2017 pořádá celosvětově tzv. Kreativní vzdělávací laboratoře, a to v úctyhodném počtu 18 000 týdně. Je potěšující, že první vlaštovky se objevují i v České republice.

Pandemie viru COVID-19 urychlila nucený přechod všech generací do virtuálního prostředí, ať již se jedná o mobilní bankovnictví, e-shopy či například i online vzdělávání, a tak každá příležitost ke vzájemnému setkání v příjemném a inspirativním reálném prostředí je velmi vítána.  Obzvláště generaci našich seniorů musíme v tomto ohledu maximálně podporovat. Naši senioři si tuto nadstandardní péči v příjemném prostředí zážitkových center zaslouží.