19 dubna, 2023

Day

Vzhledem k demografickému vývoji naší společnosti je více než potřebné věnovat se velmi intenzivně všestranné přípravě na stárnutí společnosti. Demografická skupina seniorů, na kterou není možné pohlížet jako na sourodý celek, je natolik důležitou součástí naší společnosti, že péče o ni by měla mít absolutní prioritu. Problematika stáří a stárnutí je dlouhodobě finančně podporována i...
Přečíst