Education on line > Články o marketingu > Marketing obchodních center jako náročná disciplína

V hlavní zpravodajské relaci přinesla ČT 1 dne 19. 5. 2019 zajímavou reportáž o obchodních centrech (OC) v České republice. K již existujícím 98 obchodním centrům by do roku 2023 mělo přibýt dalších šest. Mnohé z nich reagují na zájem veřejnosti rozšiřováním prodejní plochy. Konkrétně jen pro rok 2019 přibude prodejní plocha 29 000 metrů čtverečních, jak uvádějí autoři výše zmíněné reportáže. V reportáži byl partnerem moderátora pedagog Vysoké školy finanční a správní, a.s. ing. Pavel Rosenlacher, který komentoval některé marketingové aspekty návrhu prodejních prostor OC Chodov.

Návštěva obchodního centra se stává pevnou součástí rodinného programu, a to nejen z důvodů nakupování, ale i kulturního či sportovního vyžití. Většina obchodních center nabízí návštěvu multikina, některé z nich např. ledovou plochu pro veřejné bruslení. To však není zdaleka všechno: prozíraví marketingoví odborníci obchodních center si uvědomují, že konkurenční prostředí je neúprosné, a tak jejich marketingové strategie musejí být nejen účinné a úspěšné, ale i vysoce zajímavé pro návštěvníky. Jak toho dosáhnout? I toto je součástí programu seminářů studentů oboru marketingové komunikace na Vysoké škole finanční a správní. Nejprve se však podívejme na aktuální dění v některých obchodních centrech.

Obchodní centra nabízejí programy pro všechny věkové skupiny

Zajímavou aktivitou obchodních center (OC) jsou programy pro všechny věkové skupiny – od nejmenších až po seniory. Jako příklad můžeme uvést velmi úspěšnou a hojně navštěvovanou akci OC Nový Smíchov s názvem Obři oceánů. Prostory OC se proměnily v interaktivní výstavu s modely podmořských živočichů ve skutečné velikosti – velryby, žraloci, vorvani a řada dalších. Návštěvníci si mohli prohlédnout největší sbírku čelistí a zubů žraloků ve Střední Evropě. V interaktivní části díky speciálním brýlím a virtuální realitě mohli být na chvíli potápěčem a zaplavat si s delfíny či žraloky. Díky instalaci speciální audio stěny si mohli poslechnout nádherný zpěv velryb. Tato marketingová akce OC Nový Smíchov je součástí celoevropského konceptu Let’s play a setkala se s velkým úspěchem – nadšeni byli malí i velcí.

Foto – autorka

V březnu 2019 se konala další marketingová akce, která se svým pojetím zcela vymyká běžnému standardu. Interaktivní výstava Řeč těla je určena pro návštěvníky od 4 do 11 let, tedy pro individuální zájemce či předškolní a školní skupiny. Mladé medičky s nesporným pedagogickým talentem ve spolupráci s dětmi zkoumaly kostru člověka či lidský mozek, děti převlečené do bílých plášťů a čepiček s motivem levé a pravé hemisféry mozku si „hrály na doktory“, prováděly operaci a vyvrcholením a odměnou jim bylo získání certifikátu. Zatím nevíme, kolik z nich se stane skvělými lékaři, ale tento typ zkušenosti a znalosti získané hrou již v dětském věku může ovlivnit volbu jejich povolání. Co však ovlivní zcela jistě je vztah k OC Metropole.

 

I menší, avšak pravidelné akce, si pomalu získávají své příznivce. Za všechny uveďme cyklus přednášek a vzdělávacích akcí pro veřejnost v OC Černý most: cestovatelské přednášky, kurzy angličtiny zaměřené na osvojení frází spojených s cestováním či tzv. jazzové čtvrtky pro milovníky hudby. Aktuálně probíhají dětské středy S Maxíkem kolem světa – s dětským pasem a dobrodružnými cestovatelskými zážitky. Pro děti je připravena i angličtina či jóga. Vstup je zdarma, za což patří OC palec nahoru!

Na tomto místě není možné vyjmenovat všechny akce, které OC po celé republice uspořádala či chystají. Avšak pro jednotlivce i rodiny, které mají zájem o aktivní využití volného času, se rozhodně vyplatí stáhnout si mobilní aplikace obchodních center či sledovat jejich webové prezentace, kde se o všem včas dozvědí a mohou si tak svůj vlastní program s předstihem uspořádat.

Marketing obchodních center jako náročná disciplína

Interaktivní semináře na VŠFS zaměřené na potřeby OC

Autorka tohoto článku působí na Vysoké škole finanční a správní, kde pedagogové na potřebu připravit studenty na náročné marketingové úkoly reagují v souladu s novými potřebami trhu. Sama autorka uspořádala několik interaktivních seminářů s cílem probudit kreativitu studentů, aby sami navrhli nové služby, které v obchodních centrech postrádají a přáli by si je sami mít. Studenti pracovali ve skupinách a zadání úkolu znělo „propagace nové marketingové služby pomocí krátkého informativního videa s příjemnou hudbou na pozadí a tzv. call to action – tedy výzvou k činu“. Studenti pracovali s mobilní aplikací iMovie na svých mobilních telefonech a prvotní inspirací jim bylo promítnutí krátkého videa „Shop, drop, collect“ z OC The Dubai Mall ve Spojených arabských emirátech a anglický popis obdobné služby „Shop, handsfree“ společnosti Mall of the Emirates, kterou si studenti prostudovali v angličtině na webové stránce tohoto obchodního centra. Výsledná studentská videa byla velmi inspirativní a studenti zvládli náročný marketingový úkol bravurně.

Diplomové práce na VŠFS s tematickým zaměřením na OC

V červnu 2019 bude studentka VŠFS Bc. Natálie Nestrašilová obhajovat diplomovou práci na téma Marketingové strategie obchodních center. Detailní zpracování tématu, které se v praktické části věnuje jednomu z nových projektů na revitalizaci obchodního centra v Brně, bude zajisté inspirativním přínosem k celé problematice.

Interaktivní výuka marketingu na VŠFS

Na Vysoké škole finanční a správní věnujeme výuce marketingové komunikace stálou péči. Využití technologií přímo v interaktivních seminářích se stává samozřejmostí a je ze strany studentů i firem vnímáno jako hodnotný příspěvek k uplatnitelnosti absolventů. Velmi důležitou součástí je i jazyková podpora celého studijního oboru – studenti si již od prvního až do posledního ročníku průběžně doplňují anglickou slovní zásobu zaměřenou na marketing – od 4C přes etické a právní aspekty marketingu, branding, věrnostní programy, cenotvorbu až po témata jako jsou balení produktu a jeho nové funkce či firemní komunikace a blogging. Marketing OC je téma nové a bude i nadále reflektováno v učebních osnovách vzhledem k jeho důležitosti.

Marketing obchodních center jako náročná disciplína

Marketing obchodních center je vskutku náročnou disciplínou, která zahrnuje výbornou znalost celého oboru marketingu a dalších oblastí – např. ekonomie a psychologie. Avšak potřeby praxe ukazují, že orientace výuky na zvládnutí technologií je nezbytnou součástí výuky – vždyť každé OC potřebuje navrhnout a zrealizovat uživatelsky příjemnou mobilní aplikaci, která zákazníky pomocí GPS spolehlivě naviguje rozsáhlými prodejními prostory k hledanému obchodu, či interaktivní panel rozmístěný po OC a usnadňující orientaci. Kromě zvládnutí technologií je potřebná i velká dávka kreativity a jazykové vybavení. I toto vše patří do rejstříku dovedností absolventa oboru marketingová komunikace. Pro pedagogy to znamená přinášet do výuky stále nová a nová témata a učit se novým, technologicky náročným postupům a aplikacím – vždyť marketing je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů.

Leave a Reply