Education on line > Články o vzdělávání > Pracovní pohovor aneb jak být úspěšný – nejčastěji kladené otázky

 

Ztratili jste kvůli koronaviru práci? Toužíte po změně ve vašem pracovním životě? Připravujete se na pracovní pohovor?
Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli „ANO“, pak je tento článek určen právě vám.

Pracovní pohovor bývá obávanou záležitostí, a tak se pojďme zamyslet nad nejčastěji kladenými otázkami, které by neměly nikoho překvapit, s možnými variantami odpovědí a radami, jak se k těmto otázkám postavit čelem.

 

Co je dobré si uvědomit na začátku?

Mnozí z Vás si možná neuvědomují jednu důležitou a pozitivní skutečnost hned na začátku. Pokud jste byli pozváni na pracovní pohovor, znamená to, že splňujete základní předpoklady pro danou pozici a budoucího zaměstnavatele, personalistu, jste zaujali, a to na základě svého pracovního životopisu – pracovního profilu na LinkedInu – telefonického nebo online rozhovoru, či vyplněním dotazníku.

Je dobré si také uvědomit, že ve výběrové komisi ve většině případů proti vám sedí obyčejní lidé, stejní jako jste vy, a ne žádní zakomplexovaní jedinci, kteří si potřebují při rozhovoru s vámi zvýšit své sebevědomí. Jsou to lidé, kteří již jsou součástí společnosti, do které chcete patřit i vy, a jejich náplní práce je vybrat toho nejlepšího uchazeče, který splňuje požadovaná kritéria na danou pozici nejlépe.

Jako u všeho: příprava je základ 😊

Důkladná příprava na pracovní pohovor vám pomůže pomoci nejen odstranit nepříjemné pocity a stresy spojené s pracovním rozhovorem, ale díky ní získáte pozitivní pocit z dobře odvedeného výkonu. Pokud přesto práci nezískáte, budete mít sami ze sebe příjemný pocit, protože jste pro pracovní pozici, po které jste toužili, udělali maximum. Prezentovali jste se před tazateli nejlépe, jak umíte. Zároveň jste se seznámili, prožili a osvojili si dovednost umění odpovídat v situaci, která je pro vás obvykle ´nekomfortní, a to v situaci, která je umocněna a doprovázena nepříjemnými, vyčerpávajícími a stresujícími pocity. Toto všechno při příštím pracovním pohovoru zúročíte a váš výkon bude zaručeně ještě lepší.

Co doporučujeme dál

Doporučujeme vám si jednotlivé otázky v tomto článku pečlivě prostudovat, odpovědět si na ně, a poté požádat osobu vám blízkou, aby formou rozhovoru jednotlivé otázky a odpovědi s vámi prošla. Pozor, nikdy se odpovědi u modelových otázek neučte zpaměti. Vaše odpovědi by zněly uměle a nevěrohodně. K pokládaným otázkám přistupujte obezřetně a flexibilně. Nad kladenými otázkami přemýšlejte a buďte přirození, snažte se co nejvíce se koncentrovat na tazatele a otázky, které pokládá. V případě jakýchkoliv nejasností, které vás napadnou při pokládané otázce tazatelem, doporučujeme se bez obav znovu zeptat a ujistit se, jak byla otázka myšlena. Pokud vnímáte, že potřebujete na odpověď na otázku více času na promyšlení, neobávejte se o něj požádat.

Na co nesmíte zapomenout

Nezapomínejte, že na pokládané otázky neexistuje pouze jedna správná odpověď, jako například při výpočtu matematického příkladu. Tazatelé zjišťují vaši flexibilitu, postoj, povahu, vaši analýzu situace, reakce a schopnost argumentace i v otázkách, které neočekáváte. Dále zkoumají vaše reakce z hlediska pozitivního či negativního postoje, emoce, vaše předpoklady na danou pozici. Jednoduše řečeno, všichni tazatelé ve vašich odpovědích hledají reakci na tyto a podobné otázky: Je tento kandidát skutečně ten správný na danou pozici? Bude ji schopen vykonávat zodpovědně v souladu s našimi pravidly, firemní kulturou a etikou naší společnosti? Je tento kandidát skutečně vhodný pro současný tým, zapadne do něj? 

Pracovní pohovor není jednoduchá událost v životě člověka, ale je nedílnou a náročnou součástí našich kroků, pokud chceme skutečně získat novou pracovní pozici, po níž toužíme. Bohužel, pracovnímu pohovoru, pokud nejste dědicem rodinné firmy, se v našem životě nevyhneme. Nezapomínejme na povzbuzující zprávu: „Učením, tréninkem a poté i praxí se naučíme sebevědomě odpovídat na každou otázku.“

 

Nejčastěji kladené otázky u každého pracovního pohovoru

Můžete se nám stručně představit a říci něco o sobě?

 • Této otázce se nevyhnete při žádném pracovním pohovoru, může být pokládána s různými obměnami, ale určitě zazní, a to hned na začátku. Zde je několik doporučení, která když dodržíte, jsme přesvědčeni, že vaši odpověď na danou otázku zvládnete úspěšně.
 • Připravte si cca 2 – 5minutovou verbální prezentaci o vás. Nezapomínejte, že pracovní zkušenosti či absolvování školy před více než pěti lety již v současné době nikoho nezajímají. Musíte se zaměřit na současnostkdo jste, co v současné době děláte, jaké máte pracovní úspěchy, co vás při nich motivuje. V této fázi prezentace se neobávejte uvést dva až tři příklady opravdu zajímavých projektů, které jste úspěšně zvládli. Na závěr nezapomeňte uvést, jaký máte budoucí směr a plán ve vaší pracovní kariéře.

 Proč chcete pracovat právě pro naši společnost?

 • Nepodceňte vlastní přípravu na pracovní pohovor, u této otázky je skutečně nezbytnou součástí.
 • Doporučujeme vám se seznámit opravdu detailně před každým pracovním pohovorem se společností, pro kterou chcete pracovat. Je vhodné provést rešerši webových stránek společnosti, jednotlivých sociálních sítí, na kterých se firma prezentuje, firemní kultury, společenské odpovědnosti firmy (CSR) a PR článků, které byly o společnosti prezentovány v různých mediích. Určitě vás v prezentaci společnosti něco zaujme, a to se stane součástí vaší následné odpovědi na tuto otázku.
 • Zde pro vás máme jednu „radu nad zlato“. Pokud po detailní rešerši všech dostupných medií a marketingových nástrojů, kterými se společnost prezentuje, nenajdete nic, co by vás zaujalo, a ani nadále nedokážete nalézt správnou odpověď na tuto otázku, domníváme se, že daná společnost není pro vás ta správná. Doporučujeme vám znovu zvážit, zda se skutečně chcete stát součástí dané společnosti a pro tuto společnost pracovat.

Můžete vyjmenovat vaše silné stránky?

 • Možná je pro některé z vás složité uvědomit si a pojmenovat své silné stránky. Pokud máte tento problém, požádejte o pomoc své okolí. Nejlepší zpětná vazba na tuto otázku je od vašich kolegů. Vaši kolegové vám sdělí, jaké silné stránky u vás vnímají. Výčet vašich silných stránek vyslovený nahlas se stane součástí vaší mysli. Pomalu se s nimi ztotožníte a začnete je brát jako součást vaší osobnosti. Později, při vlastní prezentaci vašich silných stránek, budete působit sebejistým a důvěryhodným dojmem – působit tak, že jste to skutečně vy.
 • U této odpovědi je důležité zaměřit se na měkké dovednosti (tzv. soft skills) jako jsou například: mám koncepční myšlení (rozpoznání, pochopení a řešení problémů), jsem týmový hráč, mám tah na branku, jsem pracovitý(á), zodpovědný(á), empatický(á), kreativní, pečlivý(á), flexibilní, efektivní, komunikativní, otevřený(á), loajální. Dále velmi snadno navazuji a buduji dlouhodobé obchodní vztahy, umím pracovat pod tlakem, umím improvizovat, mám schopnost zůstat klidným(ou), když lidé kolem mě jsou nervózní, vzteklí apod.
 • Doporučujeme vám zaměřit se na kvalitu, a nikoliv na kvantitu při prezentaci vašich silných stránek. Z výčtu výše uvedených silných stránek si vyberte dvě, maximálně tři vlastnosti, s kterými se nejvíce ztotožňujete, a soustřeďte se na jejich prezentaci v konkrétních situacích a příkladech.

Můžete vyjmenovat vaše slabé stránky?

 • Mezi své slabé stránky musím zařadit prokrastinaci. Ale je důležité zmínit, že prokrastinace má na mě zároveň i pozitivní vliv. Nejlepší výkony podávám pod tlakem a vše v řádném termínu nakonec odevzdám.
 • Jako svoji slabou stránkou vnímám workoholismus. Práce mě vždy nadchla a pohltila naplno. Nepotřeboval(a) jsem volné víkendy, svátky, ani dovolenou. Nastal zlom, když jsem se stal(a) účastníkem přednášky mezinárodně uznávaného stratéga a kouče Jana Mühlfeita s názvem „Z Harvardu do blázince a zpět“. Uvědomil(a) jsem si, že pokud i nadále chci být úspěšný(á) v pracovním životě, musím dokázat vytvořit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.
 • Dalšími nejčastěji uváděnými slabými stránkami při pracovním pohovoru jsou: smysl pro detail (tzv. puntičkář), dále pak neschopnost odejít od nedokončené práce
 • Doporučení k této otázce od nás zní: vyberte si jednu vaši slabou stránku a na konkrétním příkladu uveďte, jak s danou negativní stránkou pracujete a jak se vám daří jí eliminovat. Důležité je, abyste si vybrali takovou slabou stránku, která nemůže ohrozit váš výsledek při pracovního pohovoru.

Jaký je váš největší pracovní úspěch?

 • Na tuto otázku se tazatelé dotazují při pracovním pohovoru skutečně rádi. Díky ní získávají zpětnou vazbu od uchazečů, jak si sebe sami a svých pracovních úspěchů váží, jak je vnímají a zda jsou na svůj pracovní výkon dostatečně hrdí.
 • Je důležité si detailně rozmyslet jaké konkrétní pracovní úspěchy budete prezentovat. Pracovní úspěchy by měly reflektovat požadavky na danou pracovní pozici, o kterou se ucházíte.
 • Doporučujeme vám nejprve pracovní úspěch představit, stručným způsobem popsat (vyhýbejte se dlouhým větám), poté specifikovat, jak jste úspěchu dosáhli, a nakonec sdělit, proč právě tento příklad považujete za největší úspěch ve vaší pracovní kariéře. Mějte na mysli, že v tento moment je potřeba dát veškerou skromnost pryč – jde o vás a o váš úspěch.

Proč bychom měli vybrat právě vás na tuto pracovní pozici oproti jiným uchazečům?

 • Ve vaši odpovědi tazatelé uslyší, jak jste schopni prezentovat a zároveň prodat sami sebe. To ale není jejich hlavní cíl. Jejich cílem je najít ve vaší odpovědi zajímavou, a především odlišnou informaci, která vás bude činit výjimečnými mezi ostatními „supermany“ ucházejícími se o danou pracovní pozici.
 • Vaše odpovědi tazatelům sdělí, jak vnímáte sami sebe, své silné stránky, pracovní úspěchy a úspěchy na poli vzdělávání, a především jakým skutečným přínosem budete pro danou společnost.
 • Doporučujeme vám prezentovat, tj. „prodávat“ konkrétní pozitivní příklady vašich úspěchů, a především ty z nich, které reflektují nároky na danou pracovní pozici.
 • Zdravým a sebevědomým způsobem prezentujte své silné stránky, zápal pro stoprocentní výkon, dotahování věcí do konce, váš tah na branku apod.

 Neobáváte se, že máte na tuto pozici příliš vysokou kvalifikaci, zkušenosti a vzdělání?

 • Ne, nemyslím, spíše to vnímám jako velkou výhodu pro vaši společnost.
 • Díky svému vzdělání a kvalifikaci se do dané pozice zapracuji mnohem snadněji.
 • Svou novou pozici díky mým zkušenostem od prvního dne budu vykonávat efektivněji se zaměřením na výkon.
 • Díky těmto zkušenostem se rychleji stanu plnohodnotným a přínosným členem týmu vaší společnosti.

Doporučujeme vám asertivním způsobem své získané dovednosti proměnit jako mávnutím kouzelného proutku ve velkou konkurenční výhodu oproti jiným uchazečů o danou pracovní pozici.

 

V článku pro vás zaznělo mnoho rad a podnětů k zamyšlení, byl především kladen důraz na přípravu, kterou byste neměli nikdy nepodcenit.  Ale to, co zatím nebylo zmíněno, nyní následuje:

 • Na pracovní pohovor zvolte dress code, který vyžaduje pracovní pozice a firemní kultura společnosti, ve které chcete pracovat.
 • Nezapomeňte na dochvilnost – dostavte se vždy s dostatečným časovým předstihem před určeným časem schůzky. Doporučujeme raději o 15 minut dříve a chvilku počkat než přijít pozdě.
 • Nezapomeňte mít s sebou vytištěnou kopii vašeho životopisu, papír a tužku na poznámky.
 • Vystupujte sebevědomě, přirozeně a pozitivně.
 • Vyjadřujte se strukturovaně, odpovídejte jasně, stručně, výstižně a k věci
 • Během pracovního pohovoru vám doporučujeme psát si otázky, na které se v závěru můžete tazatele zeptat.
 • A úplně na závěr bychom vám velmi rádi připomenuli, jak důležitou roli může při pracovním pohovoru sehrát úsměv. Na příjemný a přirozený úsměv byste neměli zapomínat již při vstupu do budovy a po celou dobu pracovního pohovoru. Nikdy nevíte, kteří lidé, se kterými se můžete na cestě na pohovor a během něj setkat, mohou ovlivnit vašeho hodnocení a váš úspěch ve výběrovém řízení.

 

Za celý tým Education online vám přejeme hodně úspěchů při získávání vaší nové pracovní pozice.

 

Pokud se vám náš článek líbil, přečtěte si i další témata na našem blogu. Můžete také dát like na našem facebookovém profilu a pravidelně nás sledovat – tak vám nikdy nic důležitého neunikne

 

Dočetli jste článek a pomohl Vám?   

Dejte nám LIKE na našem profilu na Facebooku.  
Děkujeme. 🙂

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply