Odborné články

Rubrika

V této sekci přinášíme odkazy na odborné články z pera autorky tohoto webu PhDr. Ladislavy Knihové, MBA a případných spoluautorů a dalších spolupracujících autorů, kteří přinášejí zajímavé myšlenky tematicky zaměřené na následující oblasti:

♦ vzdělávání klasické i s využitím nových technologií,
♦ cizí jazyky z pohledu pedagoga či studenta,
♦ novinky v marketingu a v marketingovém řízení firem
♦ anglickou odbornou terminologii, a to především v oblasti ekonomiky,
manažerského řízení, marketingu, financí a nových technologií –
od mobilních aplikací až po rozšířenou realitu.

PLNÍME SVŮJ SLIB a přinášíme český překlad článku Educational Labs Pave the Way for Education-Based Marketing. Tento příspěvek byl v anglické verzi přednesen na konferenci Marketing Identity 2019, Smolenice, Slovensko, a bude v anglické verzi součástí sborníku z této konference. Abstrakt   Vzdělávání zákazníků je běžnou marketingovou praxí již dlouhou dobu. Původně se společnosti ve svých vzdělávacích komunikačních aktivitách směrem...
Přečíst
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS ČESKOU VERZI NÁSLEDUJÍCÍHO ČLÁNKU Abstract Customer education has been a common marketing practice for quite a long time. Originally, companies focused exclusively on products and their features in their communication activities towards customers. Nowadays, the true value of a product user base lies predominantly in the depth of its engagement. As such,...
Přečíst
Následující příspěvek byl uveřejněn ve vědeckém časopisu Finančné trhy č. 1/2019, který je volně dostupný pro všechny zájemce o tuto problematiku na adrese www.derivat.sk . Redakce Education online děkuje za povolení přetisknout tento článek, jehož autorkou je PhDr. L. Knihová, MBA.  Abstrakt Finanční trhy a bankovní instituce procházejí dynamickými změnami a je nutné na ně...
Přečíst