Find the Mistake – Key

Rubrika

Chcete-li si ověřit správnost vašeho úsudku týkající se otázek v rubrice Find the Mistake, pak se podívejte na správné řešení. Někdy je řešení zcela logické, jindy se jedná jen o určitou zvyklost či úzus, jak je angličtina rodilými mluvčími používána. Otázky i odpovědi jsou jednotně číslovány.