Výuka angličtiny

Education on line > Výuka angličtiny

Popis rubriky

Aktuální nabídka

Umělá inteligence (AI) proměňuje různá odvětví doslova k nepoznání. Příchod generativních konverzačních a multimodálních modelů, jako je ChatGPT PLUS a desítky speciálních aplikací, přináší nové rozměry a možnosti komunikace, ať už se týká mluveného slova nebo písemného vyjadřování, a to jak v běžné promluvě, tak i v odborném stylu. Po dlouhé období, kdy se zdálo,...
Přečíst
Dynamický vývoj společnosti musí logicky nacházet svůj odraz i v obsahu předmětů vyučovaných na vysokých školách. Nejinak je tomu i na Vysoké škole finanční a správní. Vznikají nejen nové studijní programy, ale jejich konkrétní náplň při respektování podmínek akreditace prochází kontinuálním procesem inovací. Může se tak snadno stát, že pokud někdo absolvoval před několika lety,...
Přečíst
Tento článek byl zveřejněn v č. 8/2021 časopisu Doba seniorů. Education online děkuje redakci časopisu Doba seniorů za možnost jeho přetištění v plném znění na blogu Education online. Studium cizích jazyků má u nás dlouhou tradici. Historické prameny uvádějí, že Karel IV. byl neobyčejně bystrý, inteligentní a vzdělaný člověk, který ovládal pět jazyků. V souvislosti se vzdělaností proslul...
Přečíst
Listening time: 4:53 min. What’s in a Name? Digitalization vs. digitization. Požádali jsme význačného britského odborníka na oblast firemního vzdělávání a Public Relations a mistra slova pana Boba Littla, spolupracovníka Education online , aby nám pomohl vysvětlit jednu z častých chyb, které se dopouštějí uživatelé angličtiny, pro které není angličtina mateřským jazykem, a to od...
Přečíst
Neznalost anglických nepravidelných sloves je ožehavé téma. Až na výjimky, studenti na všech stupních škol mají s jejich zvládnutím problémy. Pedagogové musejí opravovat zcela zbytečné chyby v písemných pracích a testech neustále dokola. Totéž se týká ústního projevu studentů. Ujasněme si, PROČ NEPRAVIDELNÁ SLOVESA  POTŘEBUJEME ZNÁT? Odpověď je jednoduchá: bez znalosti nepravidelných sloves nezvládneme většinu gramatických...
Přečíst
Jsme na prahu nového školního roku a všechno bychom chtěli udělat lépe než v tom roce minulém. Při přemýšlení o typickém chování našich studentů a o tom, co nás vlastně čeká ve výuce po minulém semestru či pololetí, které byly ovlivněny pandemií, se vynořují různé scénáře. Okouzlení z osobního kontaktu se studenty, který byl vzácností, zajisté brzy pomine...
Přečíst
Znalost angličtiny a dalších jazyků – tím míníme tu opravdovou, poctivou znalost – je vstupenkou do zcela jiného života. Jaký je to život? Sami to zajisté tušíte… Především je to život zajímavý: mohu si přečíst nejnovější informace ze všech oborů v angličtině neprodleně po jejich zveřejnění. Dále je to život plný příležitostí: mohu reagovat na...
Přečíst
  Padající nůž je hovorový termín označující rychlý pokles ceny nebo hodnoty cenného papíru. Termín je běžně používán ve frázích jako: „Nesnažte se chytit padající nůž.“/ „Don’t try to catch a falling knife.“, což může být přeloženo: „Před nákupem počkejte, až se cena stabilizuje/až se cena nebude dále zhoršovat.“ / „Wait for the price to...
Přečíst
Pro mnohé je snaha naučit se anglická slovíčka nepřekonatelný problém. Pro nás je to zábava na jedné straně, ale současně i výzva, která přináší rychle své ovoce. Není to žádná věda, ale jen promyšlený metodický postup. Stačí si jen vzpomenout na vaše vynikající učitele, na ty, kteří zůstali ve vaší paměti i dlouho po odchodu...
Přečíst

Kontaktní informace

Education online

Řisuty 80,
273 78 Řisuty u Slaného

+420 602 328 087
info@educationonline.cz

Po – Pá 9:00 – 17:00

Sociální sítě

Napište nám zprávu

Podívejte se na naše kurzy
Přehled našich kurzů
Podívejte se na naše vypsané kurzy na
období 2018-2019, na které se můžete
registrovat.


Ukázat kurzy